Mestna občina Ljubljana

Prepoznaj, predelaj ali predaj.

Komunikacijski izziv:

Od problema do sodelovanja javnosti pri predelavi invazivnih tujerodnih rastlin.


Projekt APPLAUSE se ukvarja s problematiko ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v našem okolju. V Ljubljani invazivne tujerodne rastline odstranjujemo iz okolja, jih kompostiramo ali sežigamo. S projektom, ki je sofinanciran s strani evropske pobude Urban Innovative Actions želimo meščanom in širši javnosti pomagati pri prepoznavanju invazivnih tujerodnih rastlin in jih povabiti k ustrezni odstranitvi in predelovanju rastlin za uporabo v druge namene.

Za pomoč pri predelavi ljudem omogočimo 3 načine sodelovanja, s katerimi se lahko uporabniki aktivno vključijo v reševanje problematike invazivnih tujerodnih rastlin v svojem okolju: naredi sam, predelaj z nami ali oddaj v zbirni center.

Komunikacijska ideja:

Prepoznaj, predelaj ali predaj.

Za učinkovito komunikacijo projekta je bistveno ustvariti prepoznavno komunikacijsko idejo, ki ljudi najprej opozarja na problematiko invazivnih tujerodnih rastlin v našem okolju, ponuja rešitve, s katerimi se lahko ljudje aktivno vključimo v predelavo in daje motiv za sodelovanje v aktivnostih.

Strokovni uvid: Invazivne tujerodne rastline ogrožajo avtohtone rastline.

Čeprav ljudje japonski dresnik, enoletno suholetnico, žlezavo nedotiko ali mnogolistni volčji bob vidimo kot nežne, simpatične rastlinice, imajo naše domače avtohtone vrste rastlin povsem drugačen pogled nanje.

Invazivne tujerodne rastline jim ne predstavljajo le očarljivega okrasnega grmička, ki pozeleni ali poživi sosesko, ampak resno življenjsko grožnjo, saj s svojim prekomernim razraščanjem škodujejo naravnemu ekosistemu in povzročajo propad in izkoreninjenje domačih vrst.

Komunikacijska ideja:

Ni ti treba biti detektiv, da prepoznaš invazivne tujerodne rastline.

Z dobrim ozaveščanjem in strokovnimi informacijami lahko vsakdo od nas prepozna invazivne tujerodne rastline in z njimi pravilno ravna. Če želimo ljudi resnično ozavestiti, jih motivirati in naučiti, kako pravilno predelovati invazivne tujerodne rastline, jim moramo s komunikacijami in motivi omogočiti drugačen pogled na invazivne vrste in pokazati, da lahko v sodobno predelani obliki še vedno krasijo naše domove in pri tem ne ogrožajo naših domačih vrst.

Komunikacijska ideja zato v duhovitem nosilnem motivu predstavlja 4 tujerodne rastline pred policijsko steno. 4 nevarne rastline osumljene invazivnosti, ki jih lahko vsakdo prepozna in sam ustrezno predela. Neobičajni motiv gledalcu predstavlja resnično naravo invazivnih tujerodnih rastlin skozi vizualno metaforo, ljudje enostavno razumemo in prepoznamo iz filmov in medijskih vsebin. Hkrati motiv skupaj z sloganom kampanje »PREPOZNAJ, PREDELAJ ALI PREDAJ.« javnost učinkovito nagovarja k pomoči pri reševanju družbenega problema in demonstrira potenciale predelave invazivnih tujerodnih rastlin.

Komunikacijska orodja: Kampanja natisnjena na papir iz invazivnih tujerodnih rastlin.

Za komunikacijsko kampanjo in komunikacijske materiale smo reciklirali zbrane in odstranjene invazivne tujerodne rastline v okolju in iz njih ustvarili edinstven papir za komunikacijske materiale kampanje. S tehnologijo reciklaže smo javnosti v praksi dokazali in prikazali velik potenciala predelave in ponovne uporabe predelanih tujerodnih rastlin.

Ne le v predelavi papirja, ampak tudi druge koristne materiale, snovi in sestavine. Papir ustvarjen iz recikliranih tujerodnih rastlin smo uporabili za komunikacije v zunanjem oglaševanju, plakate, tiskovine, tematske brošure, vabila in druge materiale ter z izobraževanji javnosti ponudili znanje in pomoč pri kolektivnem reševanju tega perečega naravnega problema.

PREJŠNJI PROJEKTNASLEDNJI PROJEKT

Želite začeti projekt?

Pogovorimo se

Za povabilo sestanek nas pokličite na +386 31 443371

Za morebitna vprašanja nam pošljite e-sporočilo