Uvid

Na delavnici Upravljanje tržnih znamk v turizmu, ki smo jo organizirali za turistične delavce iz vse Koroške, smo ugotovili zanimivo dejstvo: turistična ponudba Koroške je v Sloveniji in tujini tako nepoznana, da večina turistov iz Koroške odhaja polna pozitivnih presenečenj.

Razvoj tržne znamke

V okviru projekta Regionalna destinacijska organizacija Koroška, smo za RRA Koroška razvili celovito tržno znamko Koroška, ki turistični destinaciji Koroška, njenim dolinam, občinam, krajem in integralnim turističnim proizvodom pomaga k večji prepoznavnosti v Sloveniji in širše.

Koroška, takes you by surprise

S tržnim pozicioniranjem, krovnim sloganom v slovenskem in angleškem jeziku, celostno grafično podobo in priročnikom tržnih znamk smo ustvarili enotno zgodbo in pojavnost, ki temelji na presenetljivih izkušnjah turistov, povezanosti 3 dolin, naravnih znamenitostih, dediščini in tradiciji, ter integralnih turističnih proizvodih. S pomočjo velike projektne ekipe strokovnjakov in turističnih delavcev iz vseh Koroških dolin in turističnih panog smo zasnovali zgodbo, ki je postala komunikacijska usmeritev sodobne tržne znamke Koroška.

Arhitektura tržnih
znamk

Poleg zasnove identitete tržne znamke Koroška, zakladnica presenečenj smo zasnovali tudi arhitekturo tržnih znamk za 6 ključnih turističnih proizvodov (ITP) s pripadajočimi slogani: Kolesarjenje in pohodništvo, Podeželje in kulinarika, Zimska doživetja, Športna doživetja ter Dediščina in Kultura.

Produkcija videov za turistične proizvode

Za promocijo naravnih, kulturnih, športnih, zimskih in kulinaričnih doživetij Koroške smo sodelovali tudi pri produkciji serije videov za TV, splet ter predstavitve na nacionalnih in mednarodnih sejmih.

Izkušnje znamke na spletu, sejmih in v okolju

V okviru projekta smo pripravili tudi idejna, oblikovna priporočila in primere izkušenj tržne znamke Koroška na spletu, sejemskih razstaviščih, katalogih in drugih promocijskih tiskovinah ter v okolju.

Imate zanimivo nalogo?

Pošljite nam sporočilo ali nas povabite na sestanek.