O Forma vivi

Jeklene skulpture Forme vive so znamenitost mesta Ravne na Koroškem.Nastale so na 8. mednarodnih simpozijih v letih od 1964 do 2014. Umetniki, svetovno znani kiparji iz petnajstih držav,so v sodelovanju z jeklarskimi mojstri iz železarne Ravne v obdobju 50 let ustvarili preko 30 izjemnih umetnin iz železa in jekla, ki bogatijo arhitekturno podobo mesta in okoliških krajev.

Uvid

Čeprav so jeklene mojstrovine zanimiva atrakcija mesta, so zgodbe o njihovem nastanku in avtorjih med domačini izgubile svojo sled. Le redki posamezniki še poznajo razlage, zgodbe in lokacije vseh 33 skulptur te edinstvene razstave.

Razvoj strategije
kulturno - turističnega
proizvoda

Za ponovno popularizacijo razstave smo v ekipi Yootree razvili strategijo kulturno-turističnega proizvoda in z njo definirali razvojno vizijo, deležnike, ciljne skupine in dolgoročne aktivnosti za upravljanje proizvoda.

Identiteta tržne znamke

Poleg strategije smo razvili tržno znamko Forma viva Ravne, oblikovali njeno celostno grafično podobo, identiteto in monografijo. Pri razvoju teh materialov smo sodelovali tudi z birojem Arhitektura Jure Kotnik

Oblikovanje
monografije Forma
viva Ravne
1964-2014

V sklopu simpozija Forma viva Ravne 2014 smo v sodelovanju s kustosom Markom Košanom, fotografom Tomom Jeseničnikom in Vojkom Močnikom iz Občine Ravne na Koroškem zasnovali in oblikovali monografijo Forma viva Ravne 1964-2014 s predstavitvijo vseh 33 avtorjev in skulptur razstave.

Komunikacijski
materiali

Zasnovali in oblikovali smo splet komunikacijskih materialov: informacijske table na vpadnicah v mesto, promocijske plakate, oglase za tisk in brošuro z zemljevidom za tuje obiskovalce mesta.

Razvoj sistema informacijskih tabel

Za 33 skulptur smo razvili enoten sistem označevalnih informacijskih tabel s pomočjo katerih lahko uporabniki dostopajo do spletne aplikacije FVR z virtualnim vodičem in multimedijskimi predstavitvami skulptur in njihovih avtorjev.

Razvoj aplikacije za
pametne telefone
in tablice

Z razvojem spletne aplikacije za pametne telefone in tablice, ki uporabnikom omogoča samostojno navigacijo po razstavi Forma viva Ravne in poti kulturne dediščine KulTURA s pomočjo virtualnega vodiča, smo ogled kulturnih znamenitosti mesta Ravne na Koroškem spremenili v sodobno kulturno-turistično doživetje.

Prodajni izdelki

Nepozabna doživetja in spomine iz izletov ali potovanj ljudje radi delimo z najbližjimi. Zato smo za tržno znamko Forma viva Ravne razvili prodajne izdelke in spominke, s katerimi lahko obiskovalci delček zgodbe o Formi vivi Ravne odnesejo tudi domov k svojim domačim, prijateljem in znancem.

Upravljanje
odnosov z
javnostmi

Priprava strategije turističnega proizvoda in razvoj aplikacije sta poželi veliko zanimanja v strokovni in splošni javnosti. V sklopu projekta smo zato skrbeli tudi za odnose z javnostmi, pripravili materiale za novinarje in obvestila za medije, sodelovali na okrogli mizi v okviru razstave ALUO LXX, Slovenska Forma viva za novo prihodnost ter pomagali pri pripravi več kot 25 medijskih objav o projektu v televizijskih, radijskih, tiskanih, spletnih in družbenih medijih.

Poišči Formo vivo v foto albumih

Za aktiviranje in vključitev lokalne skupnosti smo zasnovali natečaj Poišči Formo vivo v foto albumih. Dolgoročni natečaj je namenjen zbiranju dragocenih informacij, arhivskih posnetkov in fotografij, ki jih imajo ljudje reazličnih generacij o skulpturah in njihovih avtorjih. Z zbiranjem arhivskih vsebin in njihovo digitalizacijo bo kulturna dediščina Forme vive Ravne dostopna tudi novim generacijam.

uporabnikov
spletne aplikacije
v prvih 3 mesecih.
ogledov digitalnih
predstavitev avtorjev in
skupltur prek informacijskih tabel.
kilometrov, ki so
jih uporabniki prehodili
z aplikacijo.

Imate zanimivo nalogo?

Pošljite nam sporočilo ali nas povabite na sestanek.