Občina Ravne

Forma viva Ravne.

S potepanjem po mestu do jeklenih mojstrovin svetovnih umetnikov.

Občina Ravne na Koroškem nas je povabila k sodelovanju pri razvoju integriranega kulturno-turističnega proizvoda v projektu Ravne, mesto Forme vive. Naša naloga je bila razviti sodobno identiteto, celostno grafično podobo, spletno predstavitev in strategijo razvoja kulturnega proizvoda edinstvene razstave na prostem Forma viva ter poti kulturne dediščine.

O Forma vivi

Jeklene skulpture Forme vive so znamenitost mesta Ravne na Koroškem.Nastale so na 8. mednarodnih simpozijih v letih od 1964 do 2014. Umetniki, svetovno znani kiparji iz petnajstih držav,so v sodelovanju z jeklarskimi mojstri iz železarne Ravne v obdobju 50 let ustvarili preko 30 izjemnih umetnin iz železa in jekla, ki bogatijo arhitekturno podobo mesta in okoliških krajev.

Uvid

Čeprav so jeklene mojstrovine zanimiva atrakcija mesta, so zgodbe o njihovem nastanku in avtorjih med domačini izgubile svojo sled. Le redki posamezniki še poznajo razlage, zgodbe in lokacije vseh 33 skulptur te edinstvene razstave.

Razvoj strategije kulturno - turističnega proizvoda

Za ponovno popularizacijo razstave smo v ekipi Yootree razvili strategijo kulturno-turističnega proizvoda in z njo definirali razvojno vizijo, deležnike, ciljne skupine in dolgoročne aktivnosti za upravljanje proizvoda.

Identiteta tržne znamke

Poleg strategije smo razvili tržno znamko Forma viva Ravne, oblikovali njeno celostno grafično podobo, identiteto in monografijo. Pri razvoju teh materialov smo sodelovali tudi z birojem Arhitektura Jure Kotnik.

Oblikovanje monografije Forma viva Ravne

1964-2014

V sklopu simpozija Forma viva Ravne 2014 smo v sodelovanju s kustosom Markom Košanom, fotografom Tomom Jeseničnikom in Vojkom Močnikom iz Občine Ravne na Koroškem zasnovali in oblikovali monografijo Forma viva Ravne 1964-2014 s predstavitvijo vseh 33 avtorjev in skulptur razstave.

Komunikacijski materiali

Zasnovali in oblikovali smo splet komunikacijskih materialov: informacijske table na vpadnicah v mesto, promocijske plakate, oglase za tisk in brošuro z zemljevidom za tuje obiskovalce mesta.

Razvoj sistema informacijskih tabel

Za 33 skulptur smo razvili enoten sistem označevalnih informacijskih tabel s pomočjo katerih lahko uporabniki dostopajo do spletne aplikacije FVR z virtualnim vodičem in multimedijskimi predstavitvami skulptur in njihovih avtorjev.

Razvoj aplikacije

za pametne telefone in tablice

Z razvojem spletne aplikacije za pametne telefone in tablice, ki uporabnikom omogoča samostojno navigacijo po razstavi Forma viva Ravne in poti kulturne dediščine KulTURA s pomočjo virtualnega vodiča, smo ogled kulturnih znamenitosti mesta Ravne na Koroškem spremenili v sodobno kulturno-turistično doživetje.

Prodajni izdelki

Nepozabna doživetja in spomine iz izletov ali potovanj ljudje radi delimo z najbližjimi. Zato smo za tržno znamko Forma viva Ravne razvili prodajne izdelke in spominke, s katerimi lahko obiskovalci delček zgodbe o Formi vivi Ravne odnesejo tudi domov k svojim domačim, prijateljem in znancem.

Upravljanje odnosov z javnostmi

Priprava strategije turističnega proizvoda in razvoj aplikacije sta poželi veliko zanimanja v strokovni in splošni javnosti. V sklopu projekta smo zato skrbeli tudi za odnose z javnostmi, pripravili materiale za novinarje in obvestila za medije, sodelovali na okrogli mizi v okviru razstave ALUO LXX, Slovenska Forma viva za novo prihodnost ter pomagali pri pripravi več kot 25 medijskih objav o projektu v televizijskih, radijskih, tiskanih, spletnih in družbenih medijih.

Poišči Formo vivo v foto albumih

Za aktiviranje in vključitev lokalne skupnosti smo zasnovali natečaj Poišči Formo vivo v foto albumih. Dolgoročni natečaj je namenjen zbiranju dragocenih informacij, arhivskih posnetkov in fotografij, ki jih imajo ljudje reazličnih generacij o skulpturah in njihovih avtorjih. Z zbiranjem arhivskih vsebin in njihovo digitalizacijo bo kulturna dediščina Forme vive Ravne dostopna tudi novim generacijam.

1.295

uporabnikov

spletne aplikacije

v prvih 3 mesecih.

4.672

ogledov digitalnih

predstavitev avtorjev in

skupltur prek informacijskih tabel.

2.133

kilometrov, ki so

jih uporabniki prehodili

z aplikacijo.

PREJŠNJI PROJEKTNASLEDNJI PROJEKT

Želite začeti projekt?

Pogovorimo se

Za povabilo sestanek nas pokličite na +386 31 443371

Za morebitna vprašanja nam pošljite e-sporočilo