Izziv

Ob 25-letnici delovanja banke LON in osvežitvi celostne podobe, so nas v podjetju povabili, da zasnujemo celovito komunikacijsko strategijo za repozicioniranje znamke. Naša naloga je bila zasnovati večletno platformo, ki bo banko LON predstavljala kot sinonim za udobno, preprosto in hitro bančništvo s produkti, ki vsakodnevno olajšajo življenje. Zaupanja vredno finančno institucijo s sodobnim, mobilnim in digitaliziranim bančništvom, ki je ljudem vedno pripravljena pomagati pri uporabi sodobnih bančnih poti.

Komunikacijska strategija

Komunikacijska strategija temelji na preprostem, razumljivem in prijaznem bančništvu z inovativnimi in sodobnimi storitvami, ki poenostavljajo življenje in bančno poslovanje ljudi. Različne prednosti bančnih storitev smo predstavili v seriji kreativnih rešitev za ključne produktne segmente in bistvo prenovljene znamke strnili v nov pozicijski slogan znamke: »LON. Lahko.«

Lansiranje
nove podobe

Za lansiranje prenovljene podobe banke LON smo ob njenem praznovanju jubileja zasnovali in organizirali družabni dogodek, zasnovali komunikacije za prodajna mesta in splet ter komunikacijsko kampanjo zunanjega oglaševanja.

Imate zanimivo nalogo?

Pošljite nam sporočilo ali nas povabite na sestanek.