Izziv

Academia je prva višja strokovna šola v Sloveniji, ki študentom ponuja kombinirane študijske programe Dvojne diplome - "Double Degree", ki vodijo do diplome Republike Slovenije in diplome Velike Britanije. Zato je bilo javnosti potrebno sporočiti, da za dipolmo Velike Britanije ni potrebno iti dlje od Maribora.

Uvid

Z dvojnimi diplomami si študenti povečajo zaposlitvene potenciale ne le v Sloveniji in Angliji, ampak tudi v številnih drugih državah po svetu, kjer so cenjene v Veliki Britaniji pridobljene in veljavne diplome.

Rešitev

S kreativno platformo smo bodočim študentom sporočali, da diplomo cenijo predvsem njihovi starši, dvojne diplome pa v državah Velike Britanije, Kanade, Nove Zelandije in drugje. Motive smo opremili z znanimi osebami, povezanimi z državami, kjer veljajo dvojne diplome.

Za kampanjo smo zasnovali, oblikovali in producirali serijo plakatov za zunanje oglaševanje, spletne videe, tiskane oglase, radijske oglase, materiale za splet in panoje za karierne sejme.

doseg gledalcev
s TV oglasi.
prikazov
oglasnih kreativ.
branj prispevka integrirane objave na 24ur.com

Imate zanimivo nalogo?

Pošljite nam sporočilo ali nas povabite na sestanek.