Izziv

Povečati prepoznavnost in izpostaviti ključno prednost programov Višje strokovne šole Academia, ki študentom poleg teoretičnih znanj, nudi tudi pridobivanje znanj z učenjem v praksi. Praktična znanja lahko študenti tako pridobivajo v sodelovanju z partnerskimi organizacijami in podjetji Višje strokovne šole Academia.

Uvid

Programi Višje strokovne šole Academia za razliko od drugih visokošolskih študijev sestavljajo kar 60 % praktičnega dela in 40 % teoretičnega pouka, zato lahko študentje med študijem pridobijo praktična znanja, ki jih lahko takoj uporabijo pri svojem delu ali poklicu.

Komunikacijska platforma:
teorija vs praksa

Kreativna platforma izpostavlja dejstvo, da je za pridobivanje uporabnega znanja v življenju priučene teorije potrebno preizkusiti tudi v praksi. Vse oglasne medije kampanje smo zato opremili z znanimi teorijami, ki pa v praksi ne držijo.

Za kampanjo smo zasnovali, oblikovali in producirali serijo plakatov za zunanje oglaševanje, tiskane oglase, panoje za karierne sejme, radijske oglase in materiale za splet.

Imate zanimivo nalogo?

Pošljite nam sporočilo ali nas povabite na sestanek.