Uvid

Programi Višje strokovne šole Academia za razliko od drugih visokošolskih študijev sestavljajo kar 60 % praktičnega dela in 40 % teoretičnega pouka, zato lahko študentje med študijem pridobijo praktična znanja, ki jih lahko takoj uporabijo pri svojem delu ali poklicu.

Komunikacijska platforma:
teorija vs praksa

Kreativna platforma izpostavlja dejstvo, da je za pridobivanje uporabnega znanja v življenju, priučene teorije potrebno preizkusiti tudi v praksi. Vse oglasne medijske kampanje smo zato opremili z znanimi teorijami, ki pa v praksi ne držijo.

Za kampanjo smo zasnovali, oblikovali in producirali serijo plakatov za zunanje oglaševanje, tiskane oglase, panoje za karierne sejme, radijske oglase in materiale za splet.

Naročnik: Menart d.o.o. Agencija: Yootree Collective Vodja projekta: Meri Colarič Art direktor: Ivor Bogunić

Imate zanimivo nalogo?

Pošljite nam sporočilo ali nas povabite na sestanek.